essay on rock music how to do researh paper on genetically modified foods customer service dissertation abstract for phd thesis math homework website help poor essay best resume writing services 2014 10 best order resume online papa john#39s Titel: Nyheden
Adresse: http://jazzspecial.dk/index.php?id=20


Nyheder

22.05.2013

Statens Kunstfonds Årsberetning for 2012

Her kan man se at blandt repræsentantskabets 37 medlemmer har Danske Jazz-, Beat- og Folkemusik Autorer udpeget Maj-Britt Kramer og Morten Høirup.

I Tonekunstudvalget for Rytmisk Musik sidder komponist Bent Sørensen, formand – udpeget af kulturministeren, saxofonist, komponist og orkesterleder Pernille Bévort – udpeget af repræsentantskabet samt sangskriver, musiker og tekstforfatter Jens Unmack – udpeget af repræsentantskabet.

Her nogle uddrag fra Tonekunstudvalgenes beretning, hvor man først i en fælles udtalelse beskriver, hvordan det traditionelle skel mellem rytmisk og klassisk udviskes. Derfor arbejder det rytmiske og det klassiske udvalg også sammen i et fælles femmandsudvalg. Forslaget om at lægge de to tremandsudvalg lægges sammen fra 2014 til et enkelt femmands tonekunstudvalg bryder de nuværende tonekunstudvalg sig ikke om. De mener at en sammenlægning vil få kampe mellem musikkens genrer til at blusse op og desuden vil arbejdsbyrden blive umulig og beslutningerne mindre kompetente.

Tonekunstudvalget for Rytmisk Musik fik i 2012 tilført en million ekstra til deres uddelinger. Musikken er dog uanset genre stadig økonomisk trængt, står der i Kunstfondens beretning. Produktion og opførelse er bekostelig, og komponister har ofte svært ved at få rimelig betaling for deres arbejde. Musikrettigheder er truet af de digitale medier, og netop disse indtægter har i årtier været væsentlige for komponister. Ved uddeling af biblioteksafgifter er komponisterne også nedprioriterede.

Under forårsuddelingen tildelte Tonekunst-udvalget for Rytmisk Musik to tre-årige arbejdsstipendier til henholdsvis Qarin Wikström og Carl Emil Petersen. Et kontroversielt valg.

© 2012 JAZZ Special