Nyheder

30.09.2013

Sammenspil skaber tillid

Sammenligninger mellem musik og erhvervsliv, mellem orkester og virksomhed, mellem musikalsk og socialt samvær har der været mange af gennem tiderne. Og der er al mulig grund til at fortsætte undersøgelserne.

Lis Raabjerg Kruse fra Gramex har talt med Professor Gert Tinggaard Svendsen fra Aarhus Universitet, som tilskriver musik en stor samfundsmæssig værdi.

—Skulle der afholdes et VM i tillid, så ville vi få en stor guldmedalje hængt om halsen, siger han blandt andet.

I Danmark stoler vi generelt mere på andre mennesker, end man gør andre steder i verden. Og tillid kan omsættes til såkaldt social kapital, der betyder evnen til at samarbejde uden at skrive tingene ned.

Ifølge professoren er en væsentlig sidegevinst ved musikalsk sammenspil, at man udvikler og opøver tillid.

—For at kunne overføre de tillidsnormer, der er i samfundet, er det vigtigt, at der er nogle mødesteder; at mennesker mødes, og at man får overført dét, vi i Danmark opfatter som god adfærd. God adfærd er for eksempel, at man ikke snyder, at man holder sit ord, og at man deler ligeligt. … sådan nogle ting ligger dybt i os.

Men hvad kommer først? Hønen eller ægget? Tillid eller velfærd? Området er komplekst og man kan hurtigt drage forhastede, kausale slutninger.

Neurologisk forskning viser imidlertid at der ved samarbejde og især musikalsk samspil udskilles et lykkehormon, oxytocin, der giver en følelse af velvære. Modsat udskilles det mere krigeriske mandlige hormon testosteron ved mistillid og dårligt samarbejde. Tesen er at det der sker i øvelokalet ikke bare kommer musikerne til gode, men spreder sig til hele samfundet – på godt og ondt. Et orkester fungerer som en miniatureudgave af samfundet, og det er her de sunde adfærdsnormer bliver skabt.

Læs hele interviewet på gramex.dk