Nyheder

30.09.2013

Europe Jazz Network


Det nye logo

Det europæiske organ for jazzens producere og promotere har haft generalforsamling i Trondheim i september. I år var hovedtemaerne blandt andet uddannelsessystemer og publikumsudvikling. Ikke mindre end 89 organisationer fra 28 lande var repræsenteret. Med mange lokale særpræg og initiativer i en verden, der bliver stadig mere globaliseret, er internationalt netværk vigtigt – såkaldtglocalization

Der er også et underudvalg, European Jazz Media, hvor de europæiske jazz-magasiner og radioproducere kan udveksle erfaringer. Et af initiativerne herfra er European Jazz Media Chart, som man også kan følge på jazzspecial.dk