Nyheder

10.12.2020

EU-bevilling til inklusion

via musisk aktivitet

JazzDanmark modtager en EU-bevilling på €30.000 til at arbejde med inklusion og mangfoldighed.
Efter nytår begynder JazzDanmark at udvikle en workshop, der gør det muligt for børn i europæiske asylcentre at deltage i musikalsk læring uanset sprog, alder og erfaring. Undervisningsmaterialet er baseret på improvisation, leg, video og visuelle partituer og skal gøres tilgængeligt for danske og udenlandske interessenter via en online læringsplatform på engelsk. Europæiske musikskoler og folkeskoler vil fremover kunne bruge materialet i arbejdet med improvisation og social inklusion i musikundervisningen, ligesom projektets program designes, så det kan kopieres i de øvrige EU-lande.
Improv for Asylum Kids er et af ti projekter, der modtager støtte gennem EUs pulje for pilotprojekter indenfor social inklusion og musikalsk læring. Projektet er udviklet i samarbejde med musikerne Mija Milovic og Oliver Laumann og bygger videre på metoderne fra Impro for Asylbørn.
Formålet var at udvikle nye undervisningsmetoder i musik, rettet mod børn og unge i alderen 9-17 år på asylcentre i Danmark, ved at skabe kreative frirum, der vækker børnenes glæde ved musik og styrker deres fællesskabsfølelse og samarbejdsevner. Til det formål havde underviserne indkøbt og fået doneret musik-instrumenter, som børnene kunne beholde efter undervisningen. Med den nye EU-bevilling kan metoderne fra projektet udvikles til gavn for aktører i hele Europa.


I 2020 modtog JazzDanmark prisen Europe Jazz Networks Award For Music and Community på baggrund af arbejdet med diversitet og social inklusion i projekter som JazzCamp for Piger og Impro for Asylbørn.