Nyheder

03.12.2020

JazzDanmarks bestyrelse

Tre nye medlemmer udpeget

Efter at 32 kandidater meldte sig på banen til at besætte de tre ledige bestyrelsesposter, er de nye bestyrelsesmedlemmer udpegede:

Maj-Britt Kramer, afdelingsleder for MGK på Sankt Annæ Gymnasium samt pianist og komponist.

Anders Ørbæk, kunstnerisk leder for Aarhus Jazz Orchestra samt freelance musiker, producer og koncertarrangør.

Jakob Dinesen, saxofonist og komponist.

De tre nyvalgte erstatter Karsten Bech, Johan Bylling Lang og Laura Toxværd – og bestyrelsesleder Jens Jepsen takker af.

Bestyrelsen er JazzDanmarks øverste myndighed og består af syv medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende, og medlemmer af bestyrelsen udpeges på baggrund af deres personlige og faglige profil. De udpegede skal understøtte genreorganisationens vedtægtsbestemte virke og sikre uafhængighed, aktualitet, diversitet og udvikling.

Personer, institutioner og organisationer kan foreslå bestyrelseskandidater. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på fire år men et bestyrelsesmedlem kan maksimalt sidde otte år.